unia europejska

projekty unijne

Wyposażenie zakładu przetwórstwa warzyw i owoców w innowacyjne maszyny i urządzenia. Dodatkowo w ramach inwestycji zakład zostanie wyposażony w instalacje fotowoltaiczne o mocy (49,6 kW i 176,995 kW) oraz biogazownie o mocy 0,5 MW.

STANEK SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Nazwa ostatecznego odbiorcy: „Stanek Sp. z o.o.”

Krótki opis projektu:
Projekt inwestycyjny polega na wyposażeniu zakładu przetwórstwa warzyw i owoców w innowacyjne maszyny i urządzenia. Dodatkowo w ramach inwestycji zakład zostanie wyposażony w instalacje fotowoltaiczne o mocy (49,6 kW i 176,995 kW) oraz biogazownie o mocy 0,5 MW. Projekt uwzględnia następujące elementy:
• zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń służących do automatyzacji procesów produkcyjnych
• instalacja fotowoltaiczna – obniżenie zużycia energii elektrycznej
• system magazynowania oraz odzysku ciepła – instalacja umożliwiająca zagospodarowanie ciepła odpadowego z maszynowni
• instalacja odnawialnego źródła energii wytwarzać będzie biogaz rolniczy z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa

Cele projektu:
Zrealizowanie inwestycji przyczyni się do ograniczenia śladu węglowego zakładu przetwórstwa warzyw i owoców poprzez częściowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Wartość projektu: 29 939 357,64 PLN
Dofinansowanie projektu: 14 969 678,82 PLN