polityka

jakości i bezpieczeństwa produktów

Nadrzędnym celem firmy Stanek Sp. z o.o. jest ciągłe doskonalenie jakości wytwarzanych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, integralności, poprzez zaangażowanie w ten proces wszystkich pracowników Przedsiębiorstwa.
Mamy świadomość, że dobra Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Produktów to narzędzie, które umożliwia realizację przyjętej strategii, a co za tym idzie – czynnik sukcesu prowadzonej działalności. Spełnienie wymagań Klienta, bezpieczeństwo Naszych produktów jest podstawą Naszego postępowania.
Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Produktów określa proces rozwoju naszych produktów, co osiągamy poprzez:

  • Spełnianie indywidualnych potrzeb Klientów, realizowane przez zrozumienie ich oczekiwań, stałą kontrolę jakości Naszych produktów oraz indywidualne podejście do każdego Klienta;
  • Ciągłe inwestowanie w rozwój technologiczny, monitorowanie i optymalizację procesów wewnętrznych;
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników w celu utrzymania nieustannej motywacji;
  • Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa Naszych produktów oraz stałe promowanie wizerunku jakości produktów;
  • Budowanie partnerskich relacji z Naszymi dostawcami i usługodawcami;
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.


Wszystkie Nasze działania ukierunkowane są na osiągnięcie wymaganego przez Klienta poziomu jakości Naszych produktów, ich cenową konkurencyjność oraz terminowość dostaw.

nasze

certyfikaty

image

Certyfikaty produkcji ekologicznej
PL-EKO-05.616-0022388.2023.001

image
image

Certyfikaty BRC
BRC1794

image
image

Certyfikat GLOBALG.A.P. Chain of Custody
CoC number or GGN: 4063061437082

image
image

Certyfikat GMP+
GMP+ number: GMP054884

image
image

Certyfikat Koszerności

image
image

Certyfikat IFS
numer: IFS1569

image